Bitcoin-kurs: {{ price|priceSek }}

Hur du handlar säkert med bitcoin

Här delar vi med oss av våra tips för säker hantering av bitcoins.

1) Välj en trovärdig handlare

Läs på om handlaren innan du sätter in dina pengar – du vill inte ha dina pengar hos en handlare som GBL exchange.

Se vår lista över handlare som vi anser vara säkra.

2) Aktivera tvåstegs-autentisering

Har din handlare stöd för tvåsteg-sautentisering så rekommenderar vi att du aktiverar det. Med tvåstegs-autentisering kan en angripare som har kommit över ditt lösenord inte ta sig in utan tillgång till en sekundär enhet, till exempel din mobiltelefon.

3) Förvara dina bitcoins i din egen plånbok (wallet)

Även om du litar på att en handlare inte tar dina pengar och drar bör du inte lita på att dina bitcoins är säkra hos dem. När inputs.io hackades var det genom så kallad social engineering som hackaren lurade till sig uppgifter från hosting-leverantören och på så vis fick tillgång till servern.

Eftersom vi inte kan veta i detalj hur säkerheten sköts på en online-plånbok rekommenderar vi att man använder en egen, lokal plånbok. Detta i kombination med våra andra säkerhetsråd, såklart.

4) Välj säkra lösenord

Det här vet du redan men det skadar inte att upprepas. Välj alltid säkra lösenord! Hos handlaren, på din epost och sist men inte minst på din plånbok – de bör alla ha starka lösenord.

Ett lösenord som bara innehåller ord som återfinns i ordlistor är inte säkert.

spiderpigspiderpig är därför inget vidare lösenord, sa3F[_1vc+A är bättre.

Vi rekommenderar lösenord med 15 tecken eller längre.

5) Säkerhetskopiera din plånbok (wallet) till en säker plats

Din plånbok sparas i en fil på din hårddisk, vanligen heter filen wallet.dat men det skiljer mellan mjukvaror. Plånboken Electrum döper till exempel filen till electrum.dat.

Exempel på säkra platser där du kan förvara din säkerhetskopia är ett bankvalv eller en krypterad hårddisk (som helst inte är ansluten till internet).

Vill du förvara din säkerhetskopia online? Gör det då på en tjänst som du kan skydda med tvåstegs-autentisering, som till exempel Gmail eller Google Drive och välj ett säkert lösenord.


Saker man bör veta om bitcoin

Transaktioner och adresser är publika

När en transaktion sker bokförs den i en huvudbok, den så kallade blockkedjan (på engelska blockchain). Huvudboken är publik vilket betyder att även adresser och transaktioner är publika. Det vill säga vem som helst kan se vilka transaktioner som skett någonsin, samt se saldot på alla adresser som finns. Vill man vara anonym bör man därför bara använda en adress en gång.

Nycklar betyder allt

Bitcoin använder sig av så kallad public key infrastructure (pki). Detta är ett ämne för sig så vi går inte in i detalj här. Kortfattat kan man säga att man i pki krypterar med en publik nyckel (icke hemlig) och dekrypterar med en privat nyckel (hemlig). Vem som helst kan kryptera, men bara den som känner till den privata nyckeln kan dekryptera.

Varje bitcoin-adress är associerad med en privat nyckel1. Dina första adress- och nyckelpar genereras automatiskt när du skapar en ny plånbok och nya par skapas allt eftersom adresser förbrukas. Det är viktigt att förstå att den som känner till nyckeln för en adress kan spendera dess pengar. När vi skriver att man säkerhetskopierar sin plånbok gör man egentligen en kopia på de nycklar och adresser som ens plånbok har skapat åt en. Det är alltså inte bitcoins i sig som man säkerhetskopierar när man gör en kopia på wallets.dat, utan snarare de nycklar som behövs för att få tillgång till dem. Kommer någon annan över nycklarna i din plånbok, ja då kan de stjäla dina bitcoins.

Det går att återskapa en plånbok från ett seed

Vissa plånböcker går att återskapa från ett så kallat seed, en textsträng genererad av plånboken. Det betyder till exempel att om din hårddisk går sönder och du har kvar ditt seed kan du fortfarande återskapa hela din plånbok. Ett seed kan du enkelt skriva ut på ett papper eller memorera (nåja, enklare att memorera än wallet.dat i alla fall). Denna funktion stöds av bland annat Electrum. Det gäller såklart att förvara sitt seed på ett säkert ställe. Får någon tag på seed:et kan de återskapa din plånbok utan ditt lösenord.


1 Bitcoin-adresser är ett hash av den publika delen av ett publikt/privat nyckelpar. Tekniska detaljer finns här.