Bitcoin-kurs: {{ price|priceSek }}

Vad är bitcoin?

Bitcoin är ett system för att hantera monetära transaktioner över internet1. Bitcoin benäms även som kryptovaluta (cryptocurrency) eller digital valuta då systemet bygger på kryptografiska algoritmer.

Rekommenderad video: What is bitcoin? och The Truth About Bitcoin.

Detta gör bitcoin unikt:

 • Inga banker

  Pengar kan skickas säkert direkt över internet utan att en tredje part behöver känna parterna eller godkänna transaktionen.

 • Anonymitet

  Transaktionerna i sig är offentliga, men de involverade personernas identiteter är för systemet okända2, 3

 • Snabba transaktioner, över hela världen

  Transaktioner kan ske snabbare än traditionella banköverföringar (som kan ta flera dagar till utlandet). En överföring med bitcoin tar generellt ca 1 timme4 vart du än skickar pengarna geografiskt.

 • Låga kostnader

  Bitcoin-överföringar med bitcoin har lägre kostnader jämfört med traditionella banköverföringar.

 • Utfärdas inte av en riksbank

  Nya bitcoins utvinns genom att man löser svåra matematiska problem. När någon finner en lösning belönas den med ett bestämt antal bitcoins. Vem som helst kan utvinna bitcoins men det kräver mycket datorkraft.


En kort sammanfattning av bitcoin

En längre genomgång av Stefan Molyneux

Stefan Molyneux looks at the rise of Bitcoin and discusses its history, mining, fees, altcoins, regulatory hypocrisy, worldwide awareness, comparisons to gold, anonymous transactions, possible government attacks and what the future holds for the decentralized cryptocurrency.


1 Överföringar kan även signeras offline.

2 Såvida inte parterna själva tillkännager att de är ägare till de publika nycklarna som använts för att signera transaktionerna.

3 Alla ser inte anonymiteten som något positivt: Sanitizing Bitcoin: This Company Wants To Track 'Clean' Bitcoin Accounts

4 Räknar man med färre bekräftelser, eller om man betalar en högre avgift går det generellt sett ännu fortare.