Bitcoin-kurs: {{ price|priceSek }}

Vanliga frågor

Allmänt

Ekonomi

Praktiska frågor


Allmänt


Är bitcoin en valuta?

Ja. Wikipedia skriver: En valuta är ett betalningsmedel för ett eller flera länder 1. Formellt sett klassade Finansinspektionen bitcoin som betalningsmedel 20122. Bitcoin är dock mer än ett betalningsmedel – det är också namnet på de algortimer och den infrastruktur som gör att man kan handla med bitcoin.

Vem skapade bitcoin? Vem är Satoshi Nakamoto?

Bitcoin introducerades år 2008 i rapporten Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System under psuedonymen Satoshi Nakamoto. Vem eller vilka som ligger bakom namnet är än idag okänt. Man vet alltså inte om det är en enskild person eller en grupp av människor som skapat bitcoin. Projektet utvecklas idag av ett team med Gavin Andresen i spetsen.

Finns det andra kryptovalutor än bitcoin?

Det finns en uppsjö med alternativa kryptovalutor, bland annat LiteCoin, Betacoin och PPCoin.

För en mer komplett lista, klicka här.

Hur skapas nya bitcoins?

2010201520202025203020352040204520500 BTC5 000 000 BTC10 000 000 BTC15 000 000 BTC20 000 000 BTC

Nya bitcoins skapas av ett nätverk bestående av datorer runt om i världen. Noder i nätverket belönas med bitcoins när de finner lösningen på ett särskilt matematiskt problem och skapar då ett nytt så kallat block.

Den här processen kallas brytning (från engelskans mining) och är både tids- och energikrävande. Skapandet av block är ett bevis att arbete utförts med en viss svårhetsgrad (som justeras beroende på nätverkets beräkningskapacitet).

Belöningen för att lösa ett block ändras automatiskt så att efter fyra år av drift halveras antalet nyskapade bitcoins. Totalt kommer antalet halveras 32 gånger, utspritt på 128 år:

  • År 1–4 skapas ca 10 500 000 BTC (2008–2012)
  • År 4–8 skapas ca 5 250 000 BTC (2012–2016)
  • År 8–12 skapas ca 2 625 000 BTC (2016–2020)
  • År 124–128 skapas ca 0.0006 BTC (2136–2140)

Bitcoin-nätverket är designat så att det totala antalet bitcoins kommer aldrig överstiga 21 000 000. Nya block bryts i snitt var tioende minut de första fyra åren (210 000 block) och varje block gav 50 bitcoins. Allt eftersom mängden processorkraft i nätverket ökar, höjs även svårighetsgraden att bryta block. Svårighetsgraden höjs för vart 2 016:e block och baseras på hur lång tid det tog att bryta föregående 2 016 block. För närvarande bryts block för 25 bitcoins.

Hur delbara är bitcoins?

En bitcoin kan bli dividerad ner till åtta decimaler. Det minsta beloppet en bitcoin-transaktion hanterar är således 1/108 eller 0.00000001 BTC. Denna valör kallas satoshi, efter Bitcoins grundare.

Om det visar sig nödvändigt kan man i framtiden ändra bitcoin-protokollet så att ännu mindre belopp kan hanteras.


Ekonomi


Hur får bitcoins sitt värde?

Värdet på bitcoins styrs av tillgång och efterfrågan. Att värdet den senaste tiden stigit raskt kan förklaras med att fler och fler är intresserade av den digitala valutan. Den ökade efterfrågan innebär helt enkelt att människor är beredda att betala mer för bitcoins idag än tidigare.

Hur många bitcoins har skapats hitills?

Att räkna ut antalet bitcoins som cirkulerar är enkelt. Man multiplicerar bara antalet brytna block med blockens värde (coin value). Värdet för ett block är 50 BTC för de första 210 000 blocken, 25 BTC för de efterföljande 210 000 blocken, sedan 12,5 BTC och så vidare. Värdet fortsätter halveras för varje multipel av 210 000 block tills alla block har brutits.

Är bitcoin en bra investering?

Bitcoin är en ny och intressant valuta som innebär många fördelar gentemot dess traditionella likar. Som för andra valutor är den värd något så länge människor är villiga att byta den mot varor och tjänster. Bitcoin är fortfarande en ung och oetablerad valuta som är sårbar mot manipulering av parter med relativt låg finansiering. Växelkursen flukturerar ständigt och ofta kraftigt. Hackade webbplatser och utspel i media kan utlösa stora utsäljningar. Samtidigt växer valutan i popularitet vilket också bidrar till dess rörlighet.

Bitcoin bör ses som en högrisk-valuta och ska man investera i den är det vikigt att man förstår innebörden av den risk man tar. Allt eftersom bitcoin växer i popularitet och blir mer etablerad finns det anledning att tro att valutan kommer stabiliseras, men i dagsläget är marknaden oberäknelig. All investering i bitcoin bör därför göras med aktsamhet och en tydlig idé om hur man bör hantera risken.

Vilka olika valörer har bitcoins?

Det pågår mycket diskussioner om vad man ska kalla vissa bråkdelar. Några förslag är:

  • 0,01 BTC = 1 cBTC = 1 centibitcoin eller bitcent
  • 0,001 BTC = 1 mBTC = 1 millibitcoin, mbit eller millibit
  • 0,000 001 BTC = 1 μBTC = 1 mikrobitcoin, eller ubit (uttalas ju-bit), eller mikrobit
  • 0,000 000 01 BTC = 1 satoshi

Dessa namn följer SI-systemets prefix för hundradelar, tusendelar och miljondelar, med undantag för satoshin.

Är bitcoin en bubbla?

Ja, på samma sett som euro och dollarn är. De har sitt värde endast i att de handlas med. Om alla plötsligt slutade acceptera dollar, euro eller bitcoins, skulle bubblan spricka och värdet gå mot noll.

Men lika lite som någon vet vad som kommer hända med dollarn eller euron vet vi om framtiden för bitcoin. Vad vi dock vet är att bitcoin löser många problem som mindre moderna valutor besitter. Därför finns det skäl att tro att valutan kommer fortsätta öka i popularitet.

Bitcoin möter två väsentliga hot:

  1. Att om en eller flera svagheter i protokollet upptäcks kan det få oförutsägbara effekter.
  2. Att stater kan förbjuda eller stifta lagar som motverkar valutans tillväxt.

Än så länge har svagheter i protokollet åtgärdats men juridiskt befinner sig ännu bitcoin i en gråzon i många länder.


Praktiska frågor


Hur lång tid kommer det ta att bryta alla bitcoins?

Det sista blocket som kommer generera bitcoins kommer vara block nummer 6 929 999 vilket kommer brytas kring år 2140. Även om den precisionen utvidgas till 16 decimaler kommer det totala antalet bitcoins alltid vara något lägre än 21 miljoner (givet att protokollet inte ändras i övrigt). Med 16 decimalers precision kommer det slutliga totalbeloppet vara 20 999 999,999999999496 BTC.

När alla bitcoins är skapade, kommer det fortsätta bildas nya block?

Ja, det kommer fortsätta bildas nya block så länge transaktioner sker och det finns noder (så kallade miners) kvar i bitcoin-nätverket som processerar transaktionerna. Det finns ingen övre gräns på hur många block som kan skapas utan nya block läggs kontinuerligt på i slutet på den så kallade blockkedjan (eller som den kallas på engelska, block chain).

Redan innan taket på 21 miljoner bitcoins nås kommer troligtvis miners tjäna mer bitcoins på transaktionsavgifter än på att bryta nya bitcoins. Transaktionsavgifterna kommer alltså vara ett viktigt incitament för miners att fortsätta processera transaktioner och på så vis upprätthålla bitcoin-nätverket.

Vad händer när alla 21 miljoner bitcoins har skapats och man tappar bort bitcoins? Är det inte ett problem att antalet brukbara bitcoins minskar?

Allt eftersom bitcoins tappas bort kommer de bitcoins som finns kvar bli mer efterfrågade, och enligt lagen om tillgång och efterfrågan kommer de då öka i värde. När värdet på en bitcoin ökar kommer antalet bitcoins som behövs för att köpa en vara minska. Detta kallas deflation.

Med tiden kommer värdet på den genomsnittliga transaktionen minska, och transaktioner i storleksordningen millibitcoin (mBTC) eller mikrobitcoin (µBTC) kommer antagligen bli vanligare. Exakt vilka effekter som följer av att en valuta som bitcoin är under ständig deflation är det ingen som vet, eftersom det aldrig har testats tidigare.

Måste man byta adress hela tiden?

Olikt post- och epostadresser är bitcoin-adresser tänkta för engångsbruk. Man bör alltså generera en ny adress varje gång du vill ta emot en betalning. Det är inte ett krav, men eftersom transaktioner är publika riskerar du förlora anonymitet då en adress återanvänds. Plånboksmjukvaror brukar automatiskt generera nya adresser allt eftersom befintliga adresser används.

Exempel: Du skapar en plånbok och genererar adressen A. Sedan ger du A till Lisa som ska överföra pengar till dig. Lisa skickar 10 BTC till A. Lisa vet nu att du har 10 BTC (hon skickade ju de precis till dig!). Men hon kan också slå upp adress A i block chain och se att saldot mycket riktigt är 10 BTC.

Du ger sedan adress A till Peter som skickar dig 0.1 BTC. Peter vet självklart att du nu äger 0.1 BTC, då han precis skickat dem till dig. Men om han slår upp adress A i block chain ser han nu att saldot är 10.1 BTC! Genom att använda adressen två gånger vet nu alltså Peter att du är ägare av 10 BTC utöver det belopp Peter skickat. Även Lisa kan ta reda på att du är ägare till 0.1 BTC utöver belopeet hon skickade.

Slutsats: Du har avslöjat information om din plånbok genom att återanvända din adress. Hade du istället använt två olika adresser hade detta kunnat undvikas.

Vad händer om någon skickar bitcoin till mig medan min dator är avstängd?

Bitcoin skickas egentligen inte till din plånbok. Vad som sker är att transaktionen registreras i blockkedjan. Information om transaktionen hämtas sedan av plånboken nästa gång den är online. Du behöver alltså inte ha igång plånboken eller datorn medan transaktionen sker. Så fort plånboken laddat ner det block med information om din transaktion kommer ditt saldo att uppdateras.

Var hämtar ni bitcoin-kursen från?

Kursen på bitsek hämtas från CoinDesk prisindex som bygger på data från de största bitcoin-handelsplatserna och sedan omvandlat till svenska kronor.

1 Valuta på Wikipedia.

2 Finansinspektionen klassar bitcoin som betalningsmedel.